Hjem Centralforeningen for stampersonel

Fratrædelsesgodtgørelse

Fratrædelsesgodtgørelse

Du kan vælge at få en fratrædelsesgodtgørelse i stedet for opsat pension. Der er dog visse betingelser, som skal overholdes:

• Fratrædelsesgodtgørelsen skal overføres til en pensionsordning som led i en ny ansættelse
• Den nye ansættelse skal ske inden ét år efter fratrædelsen
• Fratrædelsesgodtgørelsen skal overføres, inden du fylder 60 år

Godtgørelsen skal bruges til at købe pensionsdækningen i den nye pensionsordning, der skal være bygget op efter samme principper som din tjenestemandspension.

Den skal altså bestå af løbende ydelser, som alderspension, invalidepension, ægtefællepension og børnepension.