Hjem Centralforeningen for stampersonel

Obligatorisk medlemsforsikring

Heltidsulykkesforsikring og tandforsikring for CS medlemmer. Læs mere her

Læs mere her.

Din ulykkesforsikring dækker hele døgnet

Med den kollektive ulykkesforsikring, du har gennem CS, er du dækket både i fritiden og i arbejdstiden

Fra 1. januar 2017 blev ulykkesforsikringen ændret til heltidsulykkesforsikring. Fra 1. januar 2018 blev forsikringen udvidet til også at omfatte farlig sport.

Det betyder, uanset om du kommer ud for en ulykke i fritiden eller i arbejdstiden, er du omfattet af CS’ kollektive ulykkesforsikring. (Under mission-  delvis krigsforbehold, men her kommer Forsvarets særlige erstatning på banen)

CS får mange spørgsmål omkring dækning vedr. kørsel på motorcykel – jo, der ydes fuld erstatning

 

HUSK altid at anmelde din skade til CS, også hvis du anmelder til et andet forsikringsselskab, eller du anmelder en arbejdsulykke. (skadesanmeldelsen finder du her på siden)

 


 

Skadeanmeldelser - forsikringsbetingelser

Heltidsulykke policenr. 682-100.000.778

Under download finder du
- Skadeanmeldelse – heltidsulykkesforsikring


Print og udfyld anmeldelsen, scan til e-mail eller send til
CS forsikring - Snorresgade 15, 2. - 2300  København S

 

Tandforsikring

Betal regningen hos tandlægen. Send kopi af regningen til trygtand@tryg.dk. Husk, at navn, CPR-nummer og policenummer 644-324 skal fremgå af regningen, samt at du har forsikringen gennem CS.

 

Forsikringskonsulent Kirsten Flindt kan kontaktes på mail kirsten@cs.dk eller telefon 36 90 89 14.
(Husk ved mail, at oplyse navn, fødselsdag eller MA nr., telefonnr. og mail)

CS hovednummer 36 90 89 00 eller mail til CS kan også benyttes