Hjem Centralforeningen for stampersonel

Hvem er vi

CS er med sine 9.000 medlemmer den største fagforening i forsvaret.

CS organiserer både civilt og militært ansatte i forsvaret og har forhandlingsretten for befalingsmænd i hæren, flyvevåbnet, søværnet og redningsberedskabet, konstabler i flyvevåbnet, søværnet og redningsberedskabet samt forsvarets civile tjenestemænd.

CS varetager medlemmernes fagretslige interesser, herunder sikrer, at det enkelte medlems lønforhold samt sociale, beskæftigelses-, uddannelses- og arbejdsmiljømæssige vilkår er i overensstemmelse med de aftaler, der er indgået med forsvaret.

Det er CS formål at medvirke til og sikre, at der i forsvaret sker en positiv udvikling af medlemmernes vilkår, og at fællesskabet styrkes.

CS kerneværdier

• Høj faglig viden og færdigheder, som matcher det omgivende samfunds krav og niveau
• Synlighed i det daglige mediebillede til gavn for medlemmernes interesser
• Solidaritet og sammenhold blandt medlemmerne og i forhold til øvrige organisationer
• Ansvarlighed i forhold til medlemmernes forventninger til en faglig organisation

Samarbejdspartnere

• CS er medlem af FTF, som har mere end 450.000 medlemmer og CS er bl.a. repræsenteret i FTF’s forretningsudvalg, beskæftigelsesudvalg og uddannelsespolitiske udvalg.

• CS er medlem af, og har formandsposten, i Centralorganisationen af 2010 (CO10), som er en forhandlings- og paraplyorganisation for et stort antal faglige organisationer med i alt ca. 40.000 medlemmer, som er ansat inden for eller er pensioneret fra stillinger inden for staten. Med staten som arbejdsgiverpart forhandler CO10 generelle løn-, ansættelses- og pensionsvilkår på sine medlemmers vegne. CO10 er kollektivt tilknyttet hovedorganisationen FTF.

• CS er medlem af Arbejdsløshedskassen FTF-A, som er en fagligt afgrænset og partipolitisk neutral a-kasse. FTF-A har medlemmer fra ca. 80 faglige organisationer, herunder også CS og arbejder tæt sammen med sekretariatet i CS for at kunne give medlemmerne den bedst mulige rådgivning. CS sidder med i FTF-A’s hovedbestyrelse.

• CS er medlem af EUROMIL, en europæisk paraplyorganisation for 39 nationale militære fagforeninger og interesseorganisationer fra 25 lande. CS har sæde i bestyrelsen.