Hjem Centralforeningen for stampersonel

Pensionist

Pensionistmedlemskab er ment som et videre forløb af det oprindelige medlemskab. Derfor har vi igennem tiden arbejdet for, at tilbud og muligheder for de aktive medlemmer, også skal være til gavn for pensionistmedlemmerne.

At være pensionist/passiv medlem i CS bringer følgende fordele:

  • Mulighed for fortsættelse af privatforsikringer hos RUNA
  • Mulighed for fortsættelse af privatforsikringer hos Tjenestemændenes Forsikring
  • Mulighed for leje af organisationens sommerhuse
  • Få tilsendt CS Bladet
  • Få tilsendt en CS kalender
  • Mulighed for medlemskab af Forbrugsforeningen
  • Endvidere har pensionerede medlemmer, der modtager tjenestemandspension mulighed for at optage låne i Tjenestemændenes Låneforening, idet lånet dog som udgangspunkt skal være afviklet ved det 70. år.

CS har fastsat det årlige kontingent til det, der svarer til et månedskontingent for et fuldt betalende medlemskab. Kontingentet vil årligt blive reguleret med den samme stigning som stigningen på et almindeligt månedskontingentet.

FCE pensionistgruppe - kontakt

Kontakter i FCE-Pensionistgruppen:

Formand
Arne Haugaard

Katsigvej 4, Skærum
9900 Frederikshavn
Tlf. 40 68 88 82
E-mail: haugaardarne@gmail.dk

Forretningsfører
Eddy Marup

Sølvgade 71, Hallund
9700 Brønderslev
Tlf. 50 99 79 00
E-mail: marrup@gmail.com

Regionsleder Nord
Jørn Houbak
Hattemagervej 12
9300 Sæby
Tlf. 40 87 10 43
E-mail: jorn.houbak@gmail.com

Suppleant Region Nord
Mogens Bæk
Ole Lukøjesvej 3
9700 Brønderslev
Tlf. 20 21 86 91
E-mail: mj-baek@mail.dk

Regionsleder Syd
Johannes Norrild
Fasanvej 1
6440 AUgustenborg
Tlf. 40 73 00 37
E-mail: am-j.norrild@vip.cybercity.dk

Suppleant Region Syd
Mogens Højstrup
Hjejlebakken 16
5210 Odense NV
Tlf. 50 49 01 45
E-mail: hojstrup2@gmail.com

Regionsleder Øst
Rudi Westergaard
Skytten 42
3650 Ølstykke
Tlf. 60 13 35 00
E-mail: fce@58100642.dk

Suppleant Region Øst
Hanne Strunge
Spaden C4, st., dør 4
2630 Taastrup
Tlf. 20 46 76 85
E-mail: hanne@strunges.dk

FCE's vedtægter

 

 

 

Gratis bog: "Mit liv med Søværnet"

Mogens Højstrup har forfattet et værk med titlen "Mit liv med Søværnet".

Det er interessant læsning for vore mange medlemmer der tilhører søens glade gutter, men en enkelt bolværksmatros som jeg selv finder den også interessant.

Bogen kan downloades her eller findes i listen over filer i højre side

Den er til dig og ganske gratis. 

--

Med vanlig venlig hilsen
Eddy Marrup

Æresmedlemmer

På FCE Pensionistgruppes generalforsamling onsdag 16. marts blev Poul Henning Klausen og Flemming de Lichtenberg udnævnt som æresmedlemmer.

Arne Haugaard, formand for Pensionistgruppen overrakte bevis herfor.

 

 

 

Referat fra Generalforsamling i Odense Kultur Center den 19. april 2018

Velkomst ved formand Arne Haugaard

Forretningsføreren foretog navneopråb.
Generalforsamlingen var indkaldt med nedenstående dagsorden

Der var mødt 21 stemmeberettigede medlemmer

Dagsorden:

1.    Valg af dirigent

2.    Formandens beretning

3.    Aflæggelse af revideret regnskab

4.    Indkomne forslag

5.    Valg:

a.    valg af formand

b.    valg af forretningsfører

c.     valg af 3 regionsledere, Nord-Syd-Øst

d.    valg af 3 suppleanter, Nord-Syd-Øst

e.    valg af bilagskontrollant

f.      valg af suppleant for bilagskontrollant

6.    Eventuelt.

Formand Arne Haugaard bød velkommen og rettede en speciel velkomst til Solveig Guldberg, CS ledelses sekretariat.

Ad 1

Valg af dirigent

Solveig Guldberg blev foreslået og valgt.

Dirigenten påpegede de problemer det havde givet, at generalforsamlingen ikke havde været i bladet, men indkaldelsen havde været sendt ud som mail og den lå på hjemmesiden.

Ad 2

Formandens beretning

Kære medlemmer, æresmedlemmer og dirigent Solveig Guldberg, hjertelig velkommen til jer alle.

Inden jeg går over til min beretning, vil jeg gerne benytte lejligheden til mindes de medlemmer der er afgået ved døden siden sidste generalforsamling.

Jesper kan ikke være her i dag på grund af forhandlingerne om OK18 vil fortælle om. Han ville have fortalt om OK18, her er vores prioritering fortsat at en procentregulering skal udelukkende bruges på lønnen.

Sammenslutningen LO-FTF. Hvad vil det betyde for CS? Det er ikke muligt at give et kvalificeret svar på det endnu, vi må vente og se hvilke udspil der eventuelt kommer.                                        

Arbejdet i de 3 regioner

Keglespil og udflugter.

Der bliver lavet mange gode arrangementer, men generelt er der en manglende tilslutning til arrangementerne.

Der skal derfor fokuseres på at få mere gang i regionerne.

Vi skal bruge CS bladet mere.

Vi skal være mere aktive på CS hjemmeside under pensionist, det er den hurtigste måde vi kan få vore budskaber ud.

Husk at man kan skrive på egne vegne,

Vi må gøre mere for at få militære CS pensionister med til vore arrangementer.

Arbejdet i bestyrelsen

Pensionistkortet og de problemer det har medført har givet en del diskussioner, tilbage står, at det er den enkelte chef der afgør om han er interesseret i at vi kommer.

Johannes gjorde opmærksom på, at nogle af hærens regimenter har udstedt lokale adgangskort. Hvis en lokal kaserne/flådestation eller flyvestation giver tilladelse, kan man stadig bo på disse etablissementer.

Hvis en lokal chef ikke ønsker os, trækker han blot FE kortet og så er den potte ude.

Region Nord

Nord har problemer med at folk til at møde op.

Arrangementet med Foto Henning måtte aflyses, da der kun var en enkelt der meldte sig.

Mogens Stub ville vide hvor mange medlemmer vi er i Nord. Der er 67.

Region Øst

Der spilles fortsat kegler 2 gange årligt.

Formanden er desværre ikke mere, men Rudi er begyndt at samarbejde med Kystartilleriforeningen (KAF).

Der var planlagt julefrokost på Frederiksberg, indtil vi bedt om at betale husleje, så det blev aflyst.

Der planlægges et sommerarrangement og også en julefrokost

Region Syd

Johannes finder der har været en fornuftig tilslutning til deres arrangementer på både militære etablissementer og på TV2.

I foråret er der et arrangement den 24. maj klokken 1000 på Vadehavscentret og et lokalt bunkermuseum.

Spørgsmål

Mogens Stub spurgte hvor mange nye pensionister får vi fra FCE og CS. Nye pensionister bliver pensioneret som CS pensionist og ikke FCE pensionister.

Johannes mente, at man kan fortsætte som kørelærer hos forsvaret med fuld løn og ingen fradrag, selvom man kommer fra et statsjob. FMD tager sagen op, hvis der opstår problemer.

Vagn beklagede, at han var den eneste fra det tidligere vagtpersonel, der var til stede.

Leif Richardsen brugte forskellige eksempler på hvor man havde udelukket traditionsbærende personel.

Beretningerne blev godkendt med applaus.

Ad 3

Aflæggelse af revideret regnskab

Forretningsføreren gennemgik regnskabet og svarede på enkelte opklarende spørgsmål.

Regnskabet blev godkendt.

Ad 4

Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag

Ad 5

Valg af formand

Arne Haugaard foreslået og valgt                                                                               

b valg af forretningsfører

Eddy Marrup foreslået og valgt                                                                         

c valg af 3 regionsledere Nord, Syd og Øst

Nord, Jørn Houbak foreslået og valgt

Syd, Johannes Norrild foreslået og valgt

Øst, Rudi Vestergaard foreslået og valgt

d valg af 3 suppleanter Nord, Syd og Øst

Nord, Mogens Bæk foreslået og valg

Syd, Mogens Højstrup Sørensen foreslået og valgt

Øst, Hanne Strunge foreslået og valgt                                                                               

e valg af bilagskontrollant

Henry Jeppesen foreslået og valgt                                                                              

f valg af suppleant for bilagskontrollant

Leif Richardsen foreslået og valgt

Ad 7

Eventuelt

Leif Richardsen kunne fortælle, at pensionistforeningen ville blive lukket ude af Jonstrup lejren, idet lejren skal sælges.

I hangar 2 på Flyvestation Værløse vil man kunne leje sig ind og have sine fly til at stå der.

Nationalmuseets C47 forventes at komme til i 2019.

Foreningen vil ændre deres vedtægter, så civilt personel kan blive medlemmer.

HJV-kommandoen holder fast i de traditionsbærende arrangementer.

FMD takkede dirigenten og lukkede generalforsamlingen.

Solveig Guldberg
Dirigent

Eddy Marrup
Referent         

FCEP Region Øst inviterer til kegler med mere i Grøndals Centret

Så er der nyt fra FCEP & CSP

Vi spiller kegler

10. maj 2019 i
Grøndals Centret (samme sted vi plejer at spille)
Hvidkildevej 64 i København.

Se transportmuligheder her: https://grondalmulticenter.kk.dk/indhold/find-vej

Vi starter kl. 10.29, hvor vi spiller kegler og derefter spiser sammen. Der er præmieuddeling til sidst. Vi er færdige senest ved 14.29 tiden + -.

Mad + kegler+ eventuel præmie koster kr. 100,- pr deltager.

Er man forhindret i at spille denne dag, men gerne vil nyde nogle gode timer med ligesindede,  så kan man nøjes med at bestille mad, det koster kr. 60,- pr deltager.

Alt drikkelse købes for egen regning.

Præmie størrelse er afhængig af, hvor mange der deltager aktivt i keglespillet.

Så kom med din bindende tilmelding hurtigst sammen med din betaling, dog senest den 28.april. Hvis ingen aftale, indsættes beløbet på konto i Nordea. Reg. 2670 konto nr. 0717 615 182. Husk navn på indbetalingen.  

Venner,  KAF.  bekendte og CS pensionister er også meget velkommen. Send tilmelding via mail. fce@58100642.dk Eller SMS 6013 3500.

Vel mødt

Hilsen

Hanne og Rudi 

----------

Kære FCEP og CS pensionister,

Så er der ved at være fod på de 3 næste kegle arrangementer. Det var blevet lidt af op ad bakke efter Georgs bortgang, men nu er der lys forude. Vi er blevet lovet kegle spilletid på følgende dage. Så sæt kryds i kalenderen.

Fredag den 10. maj (nærmere herom læses ovenfor)

Fredag den 16. august.

Fredag den 6. december, hvor vi også holder julefrokost.

Vi har kegle lokalet fra 10.00 til 14.00.

Den 6. december spiser vi julefrokost i cafeteriet, lige som sidste år.

Når endelig bekræftelse er modtaget på skrift, vil program blive rundsendt.

Kender du/I en FCE/CS kommende pensionist, eller allerede en pensionist, så fortæl at de er meget velkomne til vores arrangementer.

Skal vi have en sommer udflugt???? Så kom med ideer til kegler i maj. Send også gerne gode ideer på mail: fce@58100642.dk         

Pas godt på jer selv, så vi kan ses i maj.

Hilsen fra

Hanne og Rudi