Hjem Centralforeningen for stampersonel

Rådighedsløn

 

Bliver du sagt op, fordi din stilling nedlægges, er du berettiget til rådighedsløn.
Rådighedslønnen udbetales i højst tre år og svarer til din seneste løn i hele perioden.

Når perioden med rådigheds er slut, overgår du til egen pension, hvis du er berettiget hertil. I perioden med rådighedsløn optjener du pensionsalderår, der har betydning for størrelsen af din egen spension.

Bliver du overenskomstansat inden for stat eller kommune, modregnes der i rådighedslønnen for den løn, du får i dit nye job.

Bliver du ansat i det private erhvervsliv, har det ikke nogen indflydelse på din ret til rådighedsløn eller utilregnelighedspension.

Du har pligt til at tage mod en lignende tjenestemandsstilling, hvis du får tilbudt en. Siger du nej, vil du miste retten til rådighedsløn og en eventuel egen pension.