Hjem Centralforeningen for stampersonel

Satser

Faglig kontingent pr. 1. april 2019

Medlemskab Sats
Aktivt medlem Kr. 453,00 pr. måned
Senior kontingent* Kr. 227,00 pr. måned
Nedsat kontingent** Kr. 227,00 pr. måned
Hærens SG-SU uddannelseskontingent*** Kr.   0,00 pr. måned
Værnepligtige i Beredskabsstyrelsen  Kr.   0,00 pr. måned
Pensionist/passiv medlem Kr. 453,00 pr. år

 

*Seniorkontingent -   Er du fyldt 60 år, og er din ansættelse i Forsvaret ophørt, kan du søge om seniorkontingent.

**Nedsat kontingent gives til følgende

- Soldater af reserven indenfor CS forhandlings og aftaleområde

- CS medlemmer, som er studerende, og som er SU berettigede kan søge om kontingentnedsættelse

- CS medlemmer, som er på orlov og er dagpengeberettiget, kan søge om nedsat kontingent

- Lærlinge

 

Seniorkontingentet og det nedsatte kontingent giver mulighed for at bibeholde CS gode medlemstilbud, som CS forsikringer med blandt andet sundhedsforsikring, CS Bladet, sommerhus, rådgivning og tilknytning til organisationen.

Den obligatoriske gruppelivsordning på 80 kr. indgår i kontingentet. Og der er forbedringer, som du kan læse om på hjemmesiden. Fra 2018 er værnepligtige i Beredskabsstyrelsen og soldater af reserven også omfattet.

CS pensionistmedlemmer og værnepligtige er ikke omfattet af medlemsforsikringen eller øvrige CS kollektive forsikringer.