Hjem Centralforeningen for stampersonel

Ind- og udmeldelse af CS

Centralforeningen for Stampersonel (CS) er en faglig organisation, der inden for rammerne af dansk forsvar og det statslige redningsberedskab samler stampersonel og relevante organisationer.

 

Indmeldelse
På nedenstående link finder du en elektronisk indmeldelsesblanket, som du udfylder og underskriver digitalt med dit Nem ID.
Udmeldelse af anden fagforening foretages af den enkelte.
Indmeldelse i / eller flytning af A-Kasse foretages ved særskilt blanket.

 

Udmeldelse:
Udmeldelse af CS skal gøres skriftligt via nedenstående blanket. Blanketten udfyldes og underskrives digitalt med dit Nem ID. Du modtager automatisk en kopi af blanketten i din mail boks.
I henhold til CS vedtægter § 4 stk. 3. Skal en skriftlig udmeldelse ske til udgangen af en måned og med 3 måneders varsel.

 

Fordele som CS medlem
Som medlem af CS kan du udover faglig bistand også benytte dig af gunstige medlemsfordele. Se hvad vi kan tilbyde dig som medlem under Medlemstilbud.