Hjem Centralforeningen for stampersonel

Direktør i Beredskabsstyrelsen: Sagen er højt prioriteret

CS Bladet har fået en skriftlig kommentar til artiklerne om problemerne i Beredskabet. Læs den her

Tirsdag 23/08 2016 - Beredskabet | Skriftlig kommentar fra Beredskabsstyrelsens direktør, Henning Thiesen

Der er ingen i Beredskabsstyrelsen, der er i tvivl om, at vi har en del udfordringer at håndtere i øjeblikket – hverken medarbejdere, tillidsfolk eller ledelsen.

Der har igennem længere tid været usikkerhed om styrelsens økonomiske situation, og den kommende overgang til Forsvarsministeriets koncernfælles styrelser vil berøre mange medarbejdere over hele styrelsen.

Oveni i det har ordningen med to-skiftet vagt, som vi har været nødsaget til at anvende siden efteråret 2015, betydet en anderledes og meget mere besværlig hverdag for vore operative medarbejdere. Det gælder både i forhold til livet på arbejdspladsen og hjemme hos familien.

Det er emner, som i høj grad er velkendte, og som har været og er genstand for betydeligt og berettiget fokus, herunder bl.a. i det centrale samarbejdsudvalg, i den tværgående arbejdsgruppe, der blev nedsat for at kompensere for de negative følgevirkninger af den nye vagtordning, og når vi fra ledelsens side har været på besøg på tjenestestederne.

Der er ingen hurtige og nemme løsninger på de udfordringer, vi står overfor. Men vi har med den politiske stemmeaftale fået en afklaring i forhold til, at der ikke skal røres ved antallet af operative centre. Derudover er vi som bekendt i dialog med Arbejdstilsynet om et forslag til en ny døgnvagtsaftale – og det er en sag, der er højt prioriteret.

Frustrationen, der kommer til udtryk, er helt forståelig. Men der bliver arbejdet hårdt på at finde løsninger – og det vil vi fortsætte med.

Mvh. Henning Thiesen, Direktør, Beredskabsstyrelsen