Hjem Centralforeningen for stampersonel

Hvad er muligheden for at hæve sit efterlønsbidrag i sommeren 2018?

Et af vores medlemmer har spurgt til CS’ anbefalinger omkring dette. Vi har bedt CS Fonde give et bud på et svar

Torsdag 25/01 2018 - Økonomi | Af Rune Kjølby Larsen og Aia Lykke

 

Vi kan selvfølgelig sagtens forstå, at man efterspørger en konkret anbefaling opgjort på årgang etc. Det kan dog være meget vanskeligt at lave en generel vejledning, da ”det rigtige valg” afhænger af den enkeltes situation og forhold. Nedenstående er derfor nogle af de forhold, som den enkelte bør tage stilling til.

Du kan maksimalt få udbetalt et beløb på godt 108.000 kroner, og dét beløb afhænger af hvor lang tid, du har indbetalt til efterlønsordningen. Det kan selvfølgelig være meget fristende at få kontanter på kontoen, og har du indbetalt maksimalt, er det altså en pæn sum penge, du kan få ud – skattefrit endda.

Du kan allerede nu søge om at få dit efterlønsbidrag udbetalt - men din a-kassen skal senest have modtaget din ansøgning 30. juni 2018, og derefter er muligheden lukket. Du har selv ansvar for, at ansøgningen er fremme inden dén dato.

 

Lige et par faktuelle forhold om efterlønsalder, modregning mv:

  • Hvis du er født senere end 1956, er du omfattet af de skærpede modregningsregler (som følge af pension, herunder tjenestemandspension). Hvis du har en pensionsordning (ratepension, tjenestemandspension, osv.), som udbetales løbende, vil 64% af det beløb altså blive taget fra din efterlønsydelse.
  • Bemærk: Hvis du planlægger at tage lønnet arbejde i perioden, fra du pensioneres fra Forsvaret med tjenestemandspension, til du når efterlønsalderen, vil din udbetalte tjenestemandspension i denne periode tælle med i modregningen (og så siger det næsten sig selv, at der stort set ikke vil blive udbetalt noget efterløn). 
  • Er du født senere end 1. juli 1959, har du ret til tre år på efterløn.
  • Er du født i perioden 1. juli 1956 til 31. december 1958, har du en efterlønsalder på 63 år. Er du født i perioden 1. januar 1959 til 31. december 1962, har du en efterlønsalder på 64 år. Er du født senere end 1. januar 1963, hæves den yderligere i takt med ændringerne i folkepensionsalderen. Hæves folkepensionsalderen eksempelvis til 68 år, vil efterlønsalderen tilsvarende blive hævet til 65 år.

 

Ikke desto mindre bør man dog tænke sig godt om, idet efterlønsordningen også er en forsikringsordning, og du skal derfor også tage disse ting med i dine overvejelser:

  • Husk at formålet med tilbuddet om at få sine indbetalinger retur skattefrit er at få folk til at arbejde længere. Vil du selv kunne arbejde frem til folkepensionsalderen, som løbende stiger i de kommende år? Der er selvfølgelig en del, der vil kunne leve ganske udmærket af deres tjenestemandspension, og hvad de ellers måtte have lagt til side i løbet af deres arbejdsliv... Men hvis du nu tænker, at du ikke kan arbejde frem til folkepensionsalderen, skal du enten leve af dine egne opsparinger eller din efterløn. Og det sidste bliver svært, hvis du hæver efterlønnen nu.
  • Melder du dig ud af ordningen, kan du ikke senere fortryde. Du siger også farvel til muligheden for at få et seniorjob, som er et tilbud til seniorer, der opbruger retten til dagpenge højst fem år før efterlønsalderen. Er du sikker på, at du kan beholde dit job og ikke får brug for et seniorjob?
  • Arbejder du fuld tid frem til folkepensionsalderen og ikke hæver din efterløn, venter en skattefri bonus på op til 159.000 kr. til alle.

 

Du kan læse mere i FTF-A's guide/vejledning på deres hjemmeside.

 

Ønsker du en mere konkret eller individuel anbefaling, bør du tage kontakt til CS. Alternativt kan du tage en snak med din A-kasse, idet det er dem, der forvalter hele efterlønssystemet og dermed eksperter i at rådgive dig om din individuelle situation.