Hjem Centralforeningen for stampersonel

Beredskabsstyrelsen får nye gradstegn og -betegnelser

Fra i dag skifter Beredskabsstyrelsens uniformerede personel gradstegn og gradsbenævnelser.

Torsdag 01/02 2018 - Beredskabet | Af Aia Lykke

 

Tilbage til vinkler og buer!

Fra i dag skifter Beredskabsstyrelsens uniformerede personel både gradstegn og gradsbenævnelser. Og som du kan se på billedet øverst, føres befalingsmændenes gradstegn tilbage til vinkler og buer.

Ifølge Beredskabsstyrelsen selv er de nye tegn med til at markere Beredskabsstyrelsens statslige tilhørsforhold og er inspireret af detidligere gradstegn fra CBU- og CF-korpset og trækker dermed tråde tilbage til både historien og grundlæggelsen af det danske Beredskab.

CS formand Jesper K. Hansen er ikke i tvivl om, at de nye tegn og benævnelser styrker vores sammenhold.

- Vi nærmer os nu hinanden endnu mere, og det glæder mig", siger Jesper K. Hansen:

- Vi er alle underlagt samme ministerium, og vi er alle en del af det samme forsvar, det samme beredskab, i Danmark. Ensretning i distinktionerne fremstår bedre og bakker op om vores sammenhold og fællesskab".

Samtidig ændres gradsbetegnelserne, så de er enslydende med de andre værn i Forsvaret:

  • Seniorberedskabsmester ændres til chefsergent
  • Beredskabsmester ændres til seniorsergent
  • Viceberedskabsmester ændres til oversergent
  • Beredskabsassistent ændres til sergent
  • Værnepligtig beredskabsassistent ændres til sergent til pligtig tjeneste

 

Også officererne får nye tegn, og her tilføjes en krone over stjernerne, som du kan se nederst på billedet her: