Hjem Centralforeningen for stampersonel

Nu også en obligatorisk tandforsikring

Pr. 1. januar 2019 er alle - der er omfattet af den obligatoriske medlemsforsikring omfattet af en tandforsikring (Police nr. 644-324)  

Medlemsforsikringen vil derfor fremover bestå af en heltids ulykkesforsikring og en tandforsikring. Medlemsforsikringen har efter 1. januar 2019 ingen udløbsdato og kan fortsætte, så længe du er aktiv eller seniormedlem.

Tandforsikringen giver økonomisk tilskud til en lang række tandbehandlinger, så tandpinen ikke også giver smerter i pengepungen. Tandforsikringen dækker ikke alene i Danmark, men også udgifter til behandling hos en autoriseret tandlæge (cand.odont.) i EU/EØS.

Ydelelseslisten oplyser, hvad du max kan få i erstatning for den enkelte behandling. På den måde ved du allerede, før du går i gang med tandbehandlingen, hvor meget du får i økonomisk ydelse. Erstatningen er skattefri. 

Tandforsikringen vil aldrig dække behandling; som er anbefalet af din tandlæge, allerede planlagt behandling eller behandling, som du kender til 6 måneder før ikrafttrædelsesdatoen.

Forsikringen dækker ikke almindelig tandundersøgelse samt tandrensning.

Forsikringen har en årlig selvrisiko på 995 kr. og en årlig max sum på 30.000 kr. Det betyder, at du får erstatning, når selvrisikoen er opbrugt.

Se ydelseslisten og find yderligere information under download i højre side

Frivillig tandforsikring for ægtefælle/samlever under 60 år (police nr. 644-322)
Det er muligt, at ægtefælle/samlever kan tegne en tandforsikring til 80 kr. pr. mdr. Opkræves første gang pr. giro, men skal herefter tilmeldes PBS. (Tilmeldingsblanket

OBS: Forsikring for ægtefælle/samlever er ikke oprettet, før din ægtefælle/samlever har skrevet under med NemID via tilsendt link. (tjek evt. din emails spamfilter, hvis du ikke har modtaget mail med link til underskrift). 

Hvordan bruger jeg min tandforsikring?

Tryg skal ikke godkende før tandbehandlingen. Du går til din sædvanlige tandlæge, får den nødvendige behandling og sender efterfølgende regningen til Tryg.

Du er forpligtet til at fremsende tandlægejournal, såfremt Tryg ønsker denne dokumentation, inden de erstatter en fremsendt regning. Vær opmærksom på, at tandlægejournalen kun skal være for perioden 6 måneder, før du trådte ind i ordningen.

  1. Betal regningen hos tandlægen

  2. Klik på dette link: anmeld skade og udfyld formularen.

Bemærk, at Tryg forbeholder sig retten til at modregne tilskud fra Sygesikringen "Danmark" og/eller eventuelt tilskud fra den offentlige sygesikring, som du eventuelt har ret til.