Hjem Centralforeningen for stampersonel

Ændringer i lønregulering

Mandag 25/03 2019 - OK | Jane Munk

Lønstigningen pr. 1. april 2019 kommer til at se lidt anderledes ud end planlagt, men der er altså ikke tale om en regnefejl.

Ved overenskomstforhandlingerne i 2018 blev der aftalt en generel lønstigning på 1,3 pct. 1. april 2019. Lønudviklingen på det private arbejdsmarked har dog udviklet sig anderledes end forventet, og derfor kommer der en negativ udmøntning fra reguleringsordningen, som sikrer, at den offentlige og den private lønudvikling følges ad. Det betyder, at lønnen reguleres med 0,92 pct. fra 1. april 2019.

Udmøntningen fra reguleringsordningen er baseret på et skøn for lønudviklingen i den private sektor. Fordi der er tale om skøn, kan den reelle udmøntning fra reguleringsordningen blive både større og mindre end det, der er forudsat, og dermed kan de aftalte lønstigninger også blive større eller mindre, end det der fremgår af tabellen nedenfor.