Hjem Centralforeningen for stampersonel

Den Classenske Legatskoles Understøttelsesfond

Ledigt Legat

Tirsdag 09/04 2019 - Økonomi

"Den Classenske Legatskoles Understøttelsesfond” uddeler årligt 2 legatportioner á kr. 15.000 til børn af Forsvarets befalingsmænd af linien samt officerer på det militære lederniveau, til uddannelse ved statens højere læreanstalter eller anden videregående uddannelse. Der tildeles ikke legat til børn af officerer på det militære chefniveau.

Ansøgerne prioriteres i forhold til, om de er optaget på et studieophold i udlandet, har afsluttet en bacheloruddannelse og er værdig trængende.

Ansøgningsskema kan hentes på skolens hjemmeside www.dcl.kk.dk eller ved henvendelse til skolen hos skolesekretær Maria Sandberg eller skoleleder Lone Laursen på tlf. 3366 2190.

Ansøgningsskema samt bilag indsendes til "Den Classenske Legatskole", Vester Voldgade 98, 1552 København V, senest den 30. april 2019.

Legatet kommer normalt til udbetaling i oktober/november måned.