Hjem Centralforeningen for stampersonel

Opsat pension

Opsat pension er en pensionsret du har som følge af din ansættelse som tjenestemand i forsvaret. En betingelse for ret til opsat pension er, at der ved fratrædelsen var optjent en pensionsalder på mindst 3 år.

En opsat pension udbetales fra den 1. i måneden efter du opnår din folkepensionsalder.

En opsat pension udbetales desuden, hvis din erhvervsevne er nedsat til halvdelen eller derunder på grund af helbredsmæssige forhold. Udbetaling af den opsatte pension sker i givet fald fra den 1. i måneden, efter at sag herom er rejst (overfor Moderniseringsstyrelsen)

Er du ansat som tjenestemand i forsvaret før den 1. januar 2007, kan opsat pension udbetales fra den 1. i måneden efter det fyldte 60. år. Der er ikke knyttet erhvervsbegrænsning til udbetalingen, men såfremt du vælger at få udbetalt den opsatte pension på et givent tidspunkt i perioden fra dit 60. år og inden din folkepensionsalder skal du dog være opmærksom på, at din opsatte pension reduceres med et livsvarigt førtidspensionsfradrag efter de samme regler, der gælder ved almindelig tjenestemandspension.

Ved OK11 er der aftalt nye førtidspensionsfradrag, der vil få virkning for udbetaling af opsat pension fra den 1. januar 2019.

Konkret er fradraget som følger:

Fratræden antal år efter det 60. år  

 Førtidspensionsfradrag  

Under 1 år

6 pct.

Fra 1 indtil 2 år

5 pct.

Fra 2 indtil 3 år

4 pct.

Fra 3 indtil 4 år

3 pct.

Fra 4 indtil 5 år

1 pct.

Når den opsatte pension udbetales til dig selv, udbetales der ikke børnepensionstillæg. Ved dødsfald vil hvert af dine eventuelle børn til gengæld få udbetalt børnepension til de bliver 18 år.Din eventuelle ægtefælle vil få udbetalt 2/3 af den opsatte pension, hvis betingelserne for ægteskabet er opfyldt. Udbetaling af den opsatte pension til ægtefællen er livsvarig.