Hjem Centralforeningen for stampersonel

Forsikring for statens ansatte

Forsikring for ansatte i staten - CFU 2018-19

Forsikringsoversigt – aftale 85034 (se under download til højre)

Forsikringen består af en
- Livsforsikring + børnesum
- Visse kritiske sygdomme
- Visse kritiske sygdomme/dødsfald for børn under 18 år

Forsikringsaftale er indgået med Forenede Gruppeliv

Nærmere information, forsikringsbetingelser, ansøgningsskema til visse kritiske sygdomme* m.m. se her: www.fg.dk

Udbetaling ved dødsfald, for medlemmer af CS, anmodes samtidig med CS forsikringer.

Kontakt CS forsikringskonsulent Kirsten Flindt på mail eller telefon 36 90 89 14.
(Husk ved mail, at oplyse navn, fødselsdag eller MA nr.)

CS hovednummer 36 90 89 00 eller mail til CS att. Kirsten Flindt kan også benyttes.

 

* Ansøgning ved visse kritiske sygdomme medsendes seneste lønseddel.