Hjem Centralforeningen for stampersonel

Politisk udvalg

Uddannelsespolitisk udvalg

Uddannelsespolitisk udvalg

CS' uddannelsespolitiske udvalg

På CS' hovedbestyrelsesmøde 27. januar 2011 blev det besluttet at nedsætte et uddannelsespolitisk udvalg som et fora under hovedbestyrelsen, der skal tage uddannelsespolitiske drøftelser på tværs af værn, funktionsniveauer og strukturer.

I CS' Uddannelsespolitiske Udvalg diskuteres og formuleres politiske tiltag til operationalisering af kongressens vedtagne uddannelsespolitik for stampersonel i forsvaret.

 Udvalget skal endvidere arbejde med bl.a.

  • Visioner for vores medlemmers kompetenceudvikling og heraf kompetencestrategier
  • Uddannelseskvaliteten på forsvarets og Beredskabsstyrelsens skoler, og heraf meritering
  • Visioner med CS arbejde i Kompetencesekretariatet
  • Udarbejdelse af forslag til initiativer, der understøtter det lokale arbejde med uddannelse og kompetenceudvikling
  • Løbende revision af CS uddannelsespolitik i forhold til kommende kongres