Hjem Centralforeningen for stampersonel

Få styr på din skat

På disse sider kan du få hjælp, når du skal udfylde dine opgørelser til skat.

Det er også her, du kan hente CS’ excel-ark til udregning af dit rejsefradrag.

 

Forskudsopgørelse og Årsopgørelse

Der er to vigtige opgørelser, som har betydning for din skat. Det er forskudsopgørelsen, som kan ses i november, og årsopgørelsen, som kan ses i marts.

Forskudsopgørelsen viser forventningerne til det kommende/aktuelle år og skal ændres, hvis din økonomi ændrer sig, mens du på årsopgørelsen kan se, om du skal betale eller have penge tilbage.

Forskudsopgørelsen
Forskudsopgørelsen viser SKATs forventninger til løn, fradrag mm. 

Men - du skal selv tjekke, om du er enig i tallene, ellers skal du ændre dem. Forskudsopgørelsen bør desuden ændres hver gang, din indtægt eller fradrag ændrer sig.

Det kan f.eks. være, hvis du:

  • Får en væsentlig lønændring
  • Får ændringer i dine renteudgifter
  • Flytter og dermed får en anden afstand til arbejdspladsen som ændrer på dit befordringsfradrag
  • Skal på kursus, øvelse eller mission, så du får færre arbejdsdage på din sædvanlige arbejdsplads (befordringsfradrag)

I disse tilfælde skal din forskudsopgørelse ændres. Ellers risikerer du at få et skattesmæk.

Husk
Du kan ændre i forskudsopgørelsen hver dag hele året.

Årsopgørelsen
På årsopgørelsen står de tal, Skat kender. Årsopgørelsen skal være korrekt for at du kan være sikker på, at du betaler den rigtige skat.

Din opgave er at tjekke, om tallene svarer til de opgørelser, du har fået fra din arbejdsgiver, bank, fagforening, A-kasse, mm. og er der tal, der er forkerte eller mangler, skal du rette henvendelse til dem, for at oplysningerne kan blive rettet.

Vær opmærksom på: Fradrag fra din forskudsopgørelse bliver ikke altid automatisk overført til din årsopgørelse, så de skal skrives på igen, eller ændres til de rigtige tal.

Du skal være særligt opmærksom på:
Som ansat i forsvaret er der særlige fradrag på din årsopgørelse, du skal have fokus på.

Der er ingen fradrag ved:

  • Udsendelse i mission
  • Når der ydes fri forplejning og kontantgodtgørelse eks. øvelser og internatarrangementer.
  • Når der ydes skibskost eller ved arbejde/vagt i basehavn.

SKAT har ikke altid ret

Som CS medlem kan du få hjælp, hvis du er uenig i beregningerne fra SKAT. CS har vundet flere landskatteretssager for medlemmer. Vi hjælper også gerne dig.

Find mere information på skat.dk
Skat.dk har samlet mange informationer du kan bruge for at udfylde både forskuds- og årsopgørelsen korrekt. Det er også her, du finder de gældende satser for de forskellige år.
Se også CS Bladets februarnummer, som indeholder et særligt afsnit om skat.

Bemærk: I det alle tjenesterejser beror på en individuel skatteretlig vurdering skal vores hjemmeside kun anses som vejledende og være med til forståelsen af beregningen af rejsefradrag.

 

Sagsbehandler

Skat

Max Olsen
Medlemskonsulent
Telefon: 3049 1387
E-mail 

 

 

 

Nadia Skovsborg
Specialkonsulent
Telefon: 3690 8904
E-mail