Hjem Centralforeningen for stampersonel

Sundhedsforsikring i Tryg

Hvem kan tegne sundhedsforsikringen

Det kan medlemmer mellem 18 og 60 år fra CS, HOD eller HKKF med eller uden ægtefælle/samlever. 

Børn tilhørende husstanden vil automatisk være omfattet indtil det 24. år, selvom de ikke bor på samme adresse.

Forsikringen kan for medlem og ægtefælle/samlever fortsætte til 70 år.

Du finder tilmeldingsblanketten her.

OBS: Forsikring for ægtefælle/samlever er ikke oprettet, før din ægtefælle/samlever har skrevet under med NemID via tilsendt link. (tjek evt. din emails spamfilter, hvis du ikke har modtaget mail med link til underskrift) 

Tryg Sundhedsforsikring - tilbyder

- hurtig behandling – hurtig rask

Med TRYG Sundhedsforsikring har du og din familie mulighed for hurtigt behandling på privathospitaler, klinikker og hos speciallæger.

Tryg Sundhedsforsikring dækker hele døgnet og omfatter bl.a.

  • operationer og genoptræning

  • kiropraktor – fysioterapeut

  • akupunktur - zoneterapi og osteopati

  • psykolog og psykiater

  • kun 3 måneders karens på forud bestående lidelser

  • Smerte og allergiudredning

  • Akut krisehjælp

  • Diætist ved BMI 30 og under 18

  • Tryg Vejviser

Hvad koster forsikringen
Sundhedsforsikringen koster pr. måned i 2019 kr. 139,- inkl. børnedækning, og kr. 278,- med ægtefælle/samleverdækning.

Anmeldelse af skade
Kontakt Tryg Sundhed - Falck Healthcare direkte på telefon 70 21 20 38
​(Policenummer: 652-312-713)

Spørgsmål kan også rettes til
Forsikringskonsulent Kirsten Flindt – mail: kirsten@cs.dk telefon 36 90 89 14
(husk at oplyse navn, fødseldag eller MA nr.)