Hjem Centralforeningen for stampersonel

CS' Uddannelsespolitik

Det fremgår af CS' formålsparagraf, at en af de vigtigste opgaver er at varetage medlemmernes uddannelsesmæssige interesser. Derfor har CS også fastsat en uddannelsespolitik, som blev vedtaget på kongressen i 2010. Uddannelsespolitikken fastsætter de rammer, CS arbejder inden for, når uddannelse sættes på dagsordenen med forsvaret.

Du kan læse uddannelsespolitikken ved at klikke her...

 CS indsats på det uddannelsespolitiske område skal sammenfattet være målrettet mod:

 • Modernisering og effektivisering af uddannelsesområdet i Forsvaret
 • Civil/offentlig anerkendelse af Forsvarets uddannelser
 • Målrette og udbygge eksisterende samarbejde mellem Forsvarets og civile uddannelsesinstitutioner
 • Forsvarets uddannelser skal ikke udvikles isoleret fra de rekrutterings- og fastholdelsesmæssige forhold, der styres af samfundets konjunkturer
 • Forsvarets uddannelser skal i størst muligt omfang følge udviklingen i og samordnes med det øvrige uddannelsessystem i samfundet.
 • Meriteringsmuligheder og kompetenceniveau i forhold til civile uddannelsestilbud skal synliggøres.
 • Forsvarets uddannelser skal kunne vurderes i forhold til nationale og internationale standarder ((ECTS*).
 • Forsvaret ligestilles med øvrige offentlige og private brancher med hensyn til at udvikle uddannelser i regi af arbejdsmarkedsuddannelserne.
 • Undervisningsministeriet bør godkende Forsvarets kompetencebeskrivelser.
 • Værns fælles uddannelsesmoduler skal give mulighed for forbedrede karrieremuligheder på tværs af værn.
 • Uddannelserne skal give faglighed og identitet.
 • Uddannelse og kompetenceudvikling på dagsordenen. Alle myndigheder skal have en formuleret og godkendt uddannelses- og kompetencestrategi.
 • Kompetenceudvikling både vertikalt og horisontalt.
 • Kvalificeret rådgivning. CU ordningen bringes mere aktivt i spil.
 • Tjeneste- og udviklingsplaner for alt stampersonel, der vurderes en gang om året.
 • Forsvarets uddannelsesinstitutioner skal løbende være opdateret i forhold til udviklingen inden for pædagogik og læringsformer.
 • Alle skal have mulighed for at vurdere egne forudsætninger og muligheder for uddannelse og arbejdsliv og adgang til individualiseret uddannelses- og karriereforløb.
 • Oprettelse af Forsvarets Uddannelsesråd  

* ECTS står for European Credit Transfer System. Det er et system, der kan benyttes til meritoverførsel inden for videregående uddannelser i udlandet eller i Danmark.